Energetika

Rozšiřujeme dlouhodobě naše portfolio zdrojů elektřiny z OZE, objem vykoupené zelené Větrná elektrárnaelektřiny: rok 2012: 30 GWh, rok 2013: 70 GWh. 

Vykupujeme elektřinu z OZE za výhodné výkupní ceny. Jsme schopni již během roku před vydáním Cenového rozhodnutí ERÚ nabídnout optimální výkupní cenu na příští rok. S vykoupenou elektřinou nespekulujeme, ale ihned všechnu prodáváme odběratelům.

Podporujeme projekty výstavby zdrojů elektřiny z OZE. 

Prosazujeme elektřinu z OZE v České republice a jsme významným dodavatelem zelené elektřiny pokrokovým firmám, které jdou cestou zelené budoucnosti. Nabízíme výhodný tarif pro vlastní spotřebu elektřiny dodávkami zelené elektřiny. Zajistíme dodávky zelené elektřiny i dlouhodobě a ve větším objemu.

Podporujeme naše dodavatele poradenstvím při získání autorizace u MPO, získání licence u ERÚ, nahlášení volby ZB u distributora, přihlášení výrobny u OTE, posouzení dopadů nové legislativy, přípravě na kontrolu od SEI a ERÚ a odstranění závad, rozšíření výroby, využití tepla, vystavení záruky o původu elektřiny z OZE, získání osvědčení MPO pro KVET. 

Obchodujeme s agropeletkami a ostatní biomasou pro (spolu)spalování biomasy v kogeneračních jednotkách.

Nabízíme poradenství při úvahách o energeticky samostatné obci, o úsporách energie a o využití bioplynu.

 Vypracováváme koncepty na kompletní využití vyrobené elektrické a tepelné energie z OZE.