Zemedělství

Zastupujeme společnost HANSEPLANT (www.hanseplant.com) v České republice, Rakousku ve Slovinsku a na Slovensku. HANSEPLANT prodává a distribuuje biologické aktivátory růstu a další doplňky z biologicky pěstovaných rostlin – převážně na bázi mykorhizy – pro použití v zemědělství, lesním hospodářství, jakož i při zahradnických a terénních úpravách. Díky jejich účinkům se kromě jiného používají ke globálnímu boji s půdní erozí a k rekultivaci kontaminovaných a překyselených půd.

Provádíme experimenty ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Ruzyni s aplikací mykorhizy a užitečných bakterií na pěstování obilovin a kukuřičné siláže, dále experimentujeme se snižováním nasazení chemických hnojiv a pesticidů (převážně fungicídů.

Podporujeme výstavbu skleníků, pro které se dodává teplo z BPS.

Uplatňujeme mykorhizu a užitečné bakterie při pěstování zeleniny (rajčat, okurek, paprik) ve skleníkác.


Výhody produktů společnosti HANSEPLANT

Dnes můžeme na základě našich velice úspěšných sérií testů tvrdit, že výrobky společnosti HANSEPLANT a jejich speciální kombinace účinných látek podporují růst rostlin, zvyšují jejich obranyschopnost, zvyšují růst biomasy a navíc s sebou přinášejí následující výhody:

 •  vstřebávání většího množství fosforu, dusíku a živin
 • jemnější, rozsáhlejší a hlubší kořenová soustava
 • podstatně lepší absorpce a zadržování vody
 • větší odolnost proti horku a chladu
 • větší odolnost proti škodlivinám v půdě
 • lepší odolnost proti parazitům a hmyzu 
 • úspěšnější řešení problémů se zasolením
 • delší životnost, a tím i delší prodejní doby
 • rekultivace kontaminovaných půd
 • významný podíl na růstu v hodnotovém řetězci
 • vysoký potenciál úspor díky snížení množství pesticidů a fungicidů
 • až o 15 % vyšší úroda u rajčat