ENAGRO s.r.o.

Na základě rozšíření aktivit do agrárního sektoru jsme se rozhodli firmu BASE – Obnovitelná Energie s.r.o., která se již od roku 2009 převážně zabývala obchodem s elektřinou z obnovitelných zdrojů a poradenstvím v energetické oblasti, od 1. 1. 2014 přejmenovává na ENAGRO s.r.o., aby ve svém jménu jednoznačně demonstrovala spojení energetiky a zemědělství. Nenabízíme našim klientům pouze koupi nebo prodej, ale celou škálu služeb a poradenství v širokém sektoru alternativní energie a udržitelném zemědělství. Je to přidaná hodnota, kterou získají naši klienti při uzavření smlouvy na dodávky elektřiny. Spolupracujeme a kooperujeme i s více firmami, které jsou špičkové ve svém oboru, např. v energetice s Amper Market, ČEZ, E.ON nebo PRE, v zemědělství např.s Hanseplant a výzkumnými zemědělskými ústavy v Ruzyni a tím můžeme našim klientům nabídnout optimální a nezávislá řešení při výrobě a využití energie z biomasy. S našimi zákazníky jsme na základě dlouhodobé spolupráce vytvořili partnerské vztahy, které přispívají k vzájemně optimálním řešením.