Vize

Spojit vysoce výkonné, sofistikované a pro půdu šetrné a udržitelné zemědělství s výrobou energie z biomasy bez zatěžování ovzduší

Činností firmy ENAGRO s.r.o. se chceme aktivně podílet na realizaci udržitelného rozvoje, definovaném ve vizi světové podnikatelské rady WBCSD (World Business Council for Sustainable Development), zveřejněné ve „Vision 2050“ (www.wbcsd.org). Převážně se orientujeme na tři z devíti definovaných stěžejních elementů a to Energie, Zemědělství a Lesnictví a chceme:

  • Podporovat obnovitelné, decentrální zdroje energie a snižovat zatěžování ovzduší oxidem uhličitým
  • Podporovat vědu a výzkum v zemědělství a lesnictví při aplikacích přírodních aktivátorů růstu
  • Zvyšovat hektarové výnosy při pěstování biomasy (zelené i dřevinné) s ohledem na šetrné využívání půdy
  • Lépe využívat vodu v zemědělství a lesnictví
  • Optimalizovat procesy v bioplynových stanicích a snižovat náklady na výrobu obnovitelné energie
  • Zvyšovat porozumění pro lokální energetické a ekologické souvislosti